viscoseal.jpg

VISCOSEAL

 • Availability:
  In Stock

Viscoseal® е първия субститут на синовиалната течност след артроскопия и възстановява хомеостазата на ставата.

Артроскопските процедури са успешно прилагани в продължение на години въпреки честите усложнения като болка, излив и ограничение в мобилитета на ставата, които са резултат от липсата на синовиална течност и нарушена хомеостаза на ставата.

Инжектирането на хиалуронова киселина (ХК) след артроскопия възстановявахомеостазата на ставата.

Viscoseal® облекчава болката, подобрява мобилитета и подпомага възстановяването на ставата след артроскопия.

Характеристики на Viscoseal® спринцовка:

tablica_viscoseal.jpg

Съдържа разтвор на хиалуронова киселина (ХК) 0.5%.
ХК е в концентрация, близка до тази на синовиалната течност.
ХК е добита чрез бактериалнаферментация.
Високо пречистен, естествен, химически немодифициран препарат.
Не съдържа животински протеин.
Изотоничен разтвор, физиологично рН.
Създаден да замести синовиалната течност.
10 ml предварително напълнена спринцовка за еднократна употреба.
Готова за употреба спринцовка.
Спринцовката е снабдена с Luer lock.
Безопасно прикрепване на иглата.
Термична стерилизация с пара.
Стерилна спринцовка в блистер, за да улесни асептичната употреба.
Viscoseal®е специално създаден да замести синовиалната течност след артроскопия.
Опаковката осигурява оптимална безопасност за употреба по време на хирургична намеса.

Как се прилага Viscoseal®?

Viscoseal® се въвежда в ставната кухина в края на артроскопската операция непосредствено след завършване на иригиращата процедура.

• Прикрепете подходяща игла (напр. 18G) към Luer lock и инжектирайте в ставната кухина през портала, вече поставен в ставата.

• Алтернативен вариант - свържете Luer lock към портала, вече поставен в ставата и инжектирайте Viscoseal® в ставната кухина.

• Раздвижете ставата добре във всички посоки, за да дадете възможност на Viscoseal® да изпълни добре ставата и да покрие синовията и ставната повърхност.

Ако в оперираната става е поставен дрен, въведете Viscoseal®,клампирайте дрена и раздвижете ставата добре в продължение на няколко минути, за да позволите на препарата да покрие добре синовията и ставната повърхност.


Негативен ефект на иригиращата процедура по време на артроскопия

Използването на иригиращи разтвори по време на артроскопия отмива синовиалната течност и нейния основен компонент - ХК от ставата, което води до:

 • Загуба на вискоеластични, лубрикиращи и амортисьорни свойства.
 • Загуба на протективния слой ХК, покриващ хрущяла и синовията, което оставя тези структури незащитени от медиатори на възпаление и механична увреда.
 • Загуба на "маскиращ ефект" по отношение на noci-рецепторите, което се изявява в усилване на болката.
 • Нарушение в метаболизма на хондроцитите, провокирано от иригиращите разтвори.
v1.jpg

Хондротоксичност на локалните анестетици и кортикостероиди

Контролът на постартроскопската болка с вътреставно инжектиране на локални анестетици и кортикостероиди е честа практика.

Няколко in vivo и in vitro проучвания, обаче, показват, че lidocaine и bupivacaine проявяват токсичност по отношение на хондроцитите, която се изразява в намаляване на клетъчната жизненоспособност. Тази токсичност се проявява още по-силно, когато локалния анестетик секомбинира с кортикостероид.Клиничната употреба на вътреставен ropivacaine и bupivacaine трябва да се сведе до минимум, тъй като се считат за потенциално хондротоксични агенти.

Как действа Viscoseal®?


Viscoseal® действа като временен субститут на синовиалната течност и възстановява нейните физиологични функции.

 • Отстранява всички остатъци от иригиращ разтвор в ставата и предотвратяванарушението в метаболизма на хрущяла.
 • Възстановява протективния слой върху повърхността на хрущял и синовия и така възпрепятства миграцията на проинфламаторни и катаболитни медиатори, и предпазва ставната повърхност от механична увреда.
 • Замества вътреставната течност, врезултат на което нейните лубрикиращи, филтърни и амортисьорни функции са запазени.
 • Намалява възпалението на синовията.
 • Облекчава болката чрез "маскиране" на noci-рецепторите.
v2.jpg

Viscoseal® е алтернатива на локалния анестетик след артроскопия.

Viscoseal® ускорява възстановяването след артроскопия

Бързо облекчаване на болката

В клинично проучване с 94 пациенти, претърпяли артроскопия на коляно (менисектомия или ставен лаваж), тези,лекувани с Viscoseal®, показват значително намаляване на болката преди края на проучването с продължителност един месец. Подобряването е значително още в края на първата седмица след артроскопията в сравнение със стандартната терапия (p<0.01).

s1.jpg

Намаляване приема на аналгетици

След артроскопска субакромиална декомпресия 58 пациенти са третирани или с Viscoseal® плюс 10 mg bupivacaine 0.5%, или само с 20 mg bupivacaine. В първите 4-ри часа след артроскопията 25% от пациентите, третирани с Viscoseal® се нуждаят от по-малко аналгетици. Само 11% от пациентите, третирани с Viscoseal® се нуждаят от аналгетици в сравнение с 33% от пациентите,лекувани със стандартна терапия.

Съкращава болничния престой

Пациентите, третирани с Viscoseal® след артроскопия на рамо, напускат болницата много по-рано от тези, третирани само с bupivacaine (5.2h vs 9.6h; p=0.0001).10

s2.jpg

Подобрява функцията и мобилитета

В рандомизирано проучване 45 пациенти са получили 10 ml bupivacaine 0.5% или Viscoseal® след артроскопия на коляно. Пациентите, получили Viscoseal®, показват по-отчетливо подобрение на функцията със значително намаление на WOMAC индекс (p<0.05).

Отличен профил на безопасност

Проучванията с Viscoseal® показват отличен профил на безопасност. Няма данни за каквито и да е нежелани реакции.

Viscoseal® е показан за употреба непосредствено след артроскопия за намаляване на болката, подобряване мобилитета на ставата и скъсяване на възстановителния период.

s3.jpg