БЪЛГАРСКИ ПАРТНЬОРИ


Фьоникс Фарма ЕООД
www.phoenixpharma.bg
Стинг АД
https://www.stingpharma.com
Фармнет ЕАД
http://www.pharmnet.bg
Софарма Трейдинг АД
http://www.sopharmatrading.bg
Велеви Фарма ООД
https://velevipharma.com

ЧУЖДЕСТРАННИ ПАРТНЬОРИ


TRB Chemedica International, Switzerland
www.trbchemedica.com/
Passion for Life, UK
https://snoreeze.com/
NewCare Pharma, Switzerland
www.newcare.ch
Tentan AG, Switzerland
https://www.tentan.ch
Alfakjn Srl
https://alfakjn.com

Стартира изпълнение на проект по процедура BG16RFOP002-2.073Стартира изпълнение на проект по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

Вижте повече

BG16RFOP002-2.073.jpg