Ostenil-Plus

OSTENIL PLUS

OSTENIL® PLUS съдържа по-висока концентрация на натриев хиалуронат, с добавка на манитол.

Манитолът има за цел да стабилизира натриевия хиалуронат и да удължи времето му на полуживот в ставата. Той неутрализира свободните радикали, които са налични при всеки възпалителен процес.

Този вариант осигурява ефективно повлияване на симптоматиката с еднократна инжекция в коленните,  тазобедрените и/или  др. стави и се понася добре. OSTENIL® PLUS съдържа 40mg / 2ml натриев хиалуронат, плюс манитол.

OSTENIL® PLUS е опция за еднократна инжекция. Моля, консултирайте се с Вашия лекар.

Гъвкава схема на лечение с висока концентрация на хиалуронова киселина (ХК) 2%

  • ХК добита чрез ферментация
  • ХК 2% (40 mg/ 2 ml)
  • Молекулно тегло2 milion Daltons
  • 2 ml предварително напълнена спринцовка
  • Термична стерилизация за оптимална безопасност: съдържанието, както и външната повърхност на спринцовката са стерилни.
  • ХК, стабилизирана чрез Мannitol. Mannitol противодейства на свободните радикали, което предпазва ХК от бърза деполимеризация.
  • Достатъчна ефективност при редуциран брой апликации.
  • Формулата позволява удължаване на интервала между отделните апликации.
  • Една апликация Ostenil® Plus намалява болката и подобрява ставната функция при остеоартроза на колянна става за повече от 6 мес.