cover_ostenil_tendon.jpg

Лечение на хронични тендинопатии с хиалуронови инжекции в перитендинеума под сонографски контрол - интервенционно проспективно мнултицентрово изследване без контролна група

Лечение на хронични тендинопатии с хиалуронови инжекции в перитендинеума под сонографски контрол - Интервенционно проспективно мнултицентрово изследване без контролна група

Резюме: Хроничните тендинопатии са често срещан проблем, при който съвременните методи на лечение обикновено са незадоволителни. Настоящото изследване има за цел да оцени клиничната ефикасност и безопасност на две инжекции с 2% разтвор на хиалуронова киселина в перитендинеума през интервал от една седмица (предварително напълнена спринцовка OSTENIL®TENDON, TRB Chemedica AC, Haar Германия) при 35 пациенти с болезнена тендинопатия на Ахилесовото сухожилие, на екстензорното сухожилие на китката или перонеалните сухожилия от най-малко шест седмици. Резултатите показват, че лечението води до значително намаляване на болката и значително подобрение по отношение на свързаната с болестта симптоматика. Настоящото изследване безспорно свидетелства за изключителната поносимост и безопасност на продукта.