DSC_0088.JPG

Управление на тенис лакът с периставни инжекции натриев хиалуронат

Цели: Да се определи ефикасността и безопасността на периставно инжектиране на хиалуронова киселина при хронична латерална епикондилоза (тенис лакът).

Структура: рандомизирано проспективно клинично иззследване при първична медицинска помощ в областта на спортната медицина.

Пациенти: триста тридесет и един последователни състезатели на тенис корта с хронична (> 3 месеца) латерална епикондилоза с поставени 2 инжекции (първата инжекция на изходното ниво) в подкожната тъкан и мускула на един сантиметър от латералния епикондил към основната точка на болката с помощта на двуизмерна ветрилообразна техника. Втората инжекция се поставя 1 седмица по-късно.

Измерване на резултатите: Оценките са направени на изходното ниво – 7-ми, 14-ти, 30-ти, 90-ти и 356-ти ден. Измерванията на ефикасността включват визуална аналогова скала на пациента (VAS) за болка в покой (0-100 mm) и последваща оценка на силата на захвата (0-100 мм). Силата на захвата се определя с помощта на хидравличен динамометър за ръка на Jamar. Другите оценки включват "цялостна оценка на пациента за травма на лакътя (по 5-точкова категорична скала; 1 = липса на увреждане, 5 = максимално увреждане), оценка на пациента за нормалната функция/дейност (по 5-точкова категорична скала), оценка на пациент/лекар за удовлетвореността (10-точкова категорична скала), срок за завръщане към безболезнено и пълноценно спортуване, както и нежелани реакции съгласно СЗО. Разликите между групите са определени с помощта на анализа намерение за лечение, дисперсионен анализ (ANOVA).

Резултати: Средната възраст на обектите на проучването е 49 години (± 12 години). Сто шестдесет и пет пациенти са рандомизирани за групата с НА и 166 са рандомизирани за контролната групи.

Промяната във VAS болката е -6,7 (± 2.0) за групата с HA спрямо -1,3 (± 1.5) за контролната група (р <0,001). Последващият захват при VAS е -7,8 (± 1,3) спрямо +0,3 (± 2,0) (р <0,001), което отговаря на значително подобрение на захвата от 2,6 кг в групата с НА спрямо контролната група (р <0.01). Също така се наблюдава статистически значимо подобрение на "цялостната оценка на пациента за травма на лакътя (р <0.02), оценката на пациента за нормалната функция / дейност (р <0.05) и оценката на пациент/ лекар за удовлетвореността (р <0.05) в полза на групата с HA. Срокът за завръщане към безболезнено и пълноценно спортуване е 18 (± 11) дни в групата с HA, но този срок не е постигнат в контролната група. При всяко последващо действие в групата с HA се наблюдават промени във VAS, докато промените при контролната група намаляват значително от изходното ниво. Оценката на пациента и лекаря за удовлетвореността продължава да е в полза на групата с HA при последващите действия.

Заключение: Периставното лечение на тенис лакът с HA е значително по-добро от контрола за облекчаване на болка в покой и след тестване на максимален захват. Освен това, лечението с HA е много задоволително за пациенти и лекари и води до по-добро завръщане към безболезнено и пълноценно спортуване в сравнение с контрола.