cover_vismed.jpg

Vismed – овлажняващи капки за очи - Д-р Силвия Белчева

TRBCHEMEDICA е мултинационална фармацевтична компания със седалище в Швейцария. Терапевтичният фокус включва ревматология, офталмология и неврология. Понастоящем продуктите са лицензирани и се продават в повече от 40 страни в света. Компанията има дългогодишен опит в разработването на продукти на базата на хиалуроновата киселина: VISLUBE® - за овлажняване на контактни лещи по време на носенето им; VISIOL® - разтвор за приложение при хирургия на предния и задния очен сегмент; LASERVIS® - вискозен разтвор за приложение при рефрактивна хирургия на роговицата с Excimer лазер; VISMED®, VISMED®light, VISMED®gelиVISMED®multi – овлажняващи капки за очи.

VISMED®, VISMED®light, VISMED®gel и VISMED®multi вече са на разположение и на българските пациенти и офталмолози. Всички продукти са създадени на базата на хиалуроновата киселина и са без консервант с изключение на VISMED®light. VISMED® е препарат под формата на монодози съдържащ 0.18% натриев хиалуронат. VISMED® gel е лубрикант за очи отново под формата на монодози, но съдържа 0.3% натриев хиалуронат. VISMED®multi съдържа 0.18% натриев хиалуронат, като 10 милилитровият мултидозов флакон е със специална дозираща система и също не съдържа консерванти. VISMED®light съдържа 0.1% натриев хиалуронат и полихексанид и етилендиаминтетраацетат (EDTA) като консерванти. VISMED®light е единственият от четирите лубриканта, съдържащ консервант, но също може да се ползва от носещи меки или твърди контактни лещи, понеже полихексанидът и EDTA (съставки на разтвори за контактни лещи) са съвместими с тях.

Хиалуроновата киселина е биологичен полимер и принадлежи към амино-съдържащите полизахариди, познати като глюкозаминогликани. Натриевата сол на хиалуроновата киселина (НХ) е глюкозаминогликан, състоящ се от редуващи се N-acetyl-D-glucosamine и Na-D-glucuronate. Най-важното свойство на НХ е нейната вискоеластичност. Това свойство позволява след инстилиране в окото различно поведение по време на миганията и между тях. По време на миганията разтворът става относително по-слабо вискозен и молекулите на НХ се разпределят лесно по повърхността на окото. Между миганията молекулите на НХ формират мрежа и разтворът става по-малко еластичен и повече вискозен. Прекорнейният слъзен филм се стабилизира и задържането на разтвора върху очната повърхност става максимално.

Всички продукти от серията VISMED®с изключение наVISMED®lightсъдържат йони (калций, магнезий, калий, натрий и хлор), които нормално се откриват в слъзния филм и са важни за поддържане на физиологията на роговицата. Концентрацията на тези йони във VISMED® е подобна на концентрацията им в слъзния филм. Калият допринася за поддръжка на дебелината на роговицата. Магнезият и калцият улесняват клетъчната адхезия, междуклетъчните връзки и клетъчния транпорт.

Натриевият хиалуронат задържа вода. Следователно изпаряването на вода от разтворите на НХ е бавно и ефектът им е продължителен. Добрите мукоадхезивни свойства (адхезията към муцина на слъзния филм) на НХ също допринасят за това продължително действие.

Всички продукти от серията VISMED® с изключение на VISMED®light са хипотонични, за да противодействат на хиперосмоларитета на пациентите със сухи очи. Приложението на хипотонична формула на НХ показва по-добър ефект върху епитела на роговицата и конюнктивата от изотоничните разтвори. Лубрикантите, съдържащи хиалуронат, са подходящи за третиране дори на тежките форми на сухо око при синдрома на Sjögren.

Всички продукти от серията VISMED®са с pHоколо 7.2-7.4, подобно на това на естествения слъзен филм. Неутралните или леко алкални разтвори се понасят добре от окото.

Всички продукти от серията VISMED® с изключение на VISMED®light не съдържат консерванти, както бе посочено по-горе. Поради това могат да се ползват често и продължително без риск да се увреди окото. Елиминирането на консервантите от очните лубриканти може значително да намали ятрогенните ефекти на тези често прилагани медикаменти.

Важно е да се отбележи, че натриевият хиалуронат стимулира пролиферацията на епитела на роговицата и ускорява заздравяването на роговичните рани чрез бърза клетъчна миграция.

VISMED®е нетоксичен за епитела на роговицата и за конюнктивните клетки и е съвместим с меки и твърди контактни лещи. VISMED® повишава значително стабилността на слъзния филм, минимизира оптичните аберации и подобрява качеството на живот при пациенти със синдрома на сухото око, като повлиява субективния дискомфорт и обективните признаци при тези пациенти.

Всички тези качества на продуктите от серията VISMED® спомагат не само за възстановяване на физиологичната среда на очната повърхност, но наличието на четири лекарствени форми дава възможност и за индивидуализиран подход в лечението на конкретния пациент съобразно неговия клиничен статус, начин на живот и потребности.

Библиография:

 1. Balazs EA Viscoelastic properties of hyaluronic acid and biological lubrication, University of medical journal 1968; 33 (special issue): 255-9

 2. De Smedt SC, Dekeyser P, Ribitsch V, Lauwers A, Demeester J.Viscoelastic and transient network properties of hyaluronic acid as a function of the concentration. Viscoelastic transient network properties, Hyaluronic acid, Bioreology 30, 31-41, 1993

 1. Bachman WG, Wilson G. Essential Ions for maintenance of the corneal epithelial surface. Invest Ophthalmol Vis Sci 1985; 26:1484-8

 2. Nakamura M, Hikida M, Nakano T, Ito S, Hamano T, Kinoshita S. Characterization of water retentive properties of hyaluronan. Cornea 1993; 12 (5):433-6

 3. Wright AM, Mowrey-McKee M, Ajello M, Renaud A. In vitro cytotoxicity of soft contact lens care products with and without PHMB. 2004.

 4. Gomes JA, Amankwah R, Powell-Richards A, Dua HS. Sodium hyaluronate (hyaluronic acid) promotes migration of human corneal epithelial cells in vitro. Br J Ophthalmol 2004; 88(6):821-5

 5. Nishida T, Nakamura M, Mishima H, Otori T. Hyaluronan stimulates corneal epithelial migration. Exp Eye Res 1991 ;53:753-8

 6. Debbasch C, De La Salle SB, Brignole F, Rat P, Warnet JM, Baudouin C. Cytoprotective effects of Hyaluronic Acid and Carbomer 934P in Ocular Surface Epithelial Cells. Invest Ophthalmol Vis Sci 2002; 43(11):3409-15.

 7. Rimmer S. An assessment of the compatibility of VISMED® with soft and rigid contact lenses. 2000: University of Wales Cardiff, Dept of Optometry and Vision Sciences.

 8. Sawa M, Murao M, Yangi M, Shiratori K, Morita H. Study on safety of sodium hyaluronate (SL-1010) by injection in the anterior chamber. J Jpn Ophthalmol Soc 1993;97:448-54.

 9. Patel S. The management of dry-eye problems. Optician 2001; 221:26-32

 10. Brignole F, Pisella PJ, Dupas B, Baeyens V, Baudouin C. Efficacy and safety of 0.18% sodium hyaluronate in patients with moderate dry eye syndrome and superficial keratitis. Graefe’s Arch Clin Exp Ophthalmol 2005; 243:531-8

 11. An open, non-comparative, exploratory trial on the performance profile of VISMED® after single instillation in symptomatic contact lens wearers. 2000; University of Wales, Cardiff. Dept of Optometry and Vision Sciences.

 12. Stuart JC, Linn JG. Dilute sodium hyaluronate (Healon®) in the treatment of ocular surface disorders. Ann Ophthalmol 1985; 17(3):190-2

 13. Montes-Mico R, Caliz A, Aliò JL. Changes in ocular aberrations after instillation of artificial tears in dry-eye patients. J Cataract Refract Surg 2004; 30(8):1649-52

 14. Johnson ME et al. Effectiveness of sodium hyaluronate eyedrops in the treatment of dry eye Graefe’s Arch Clin Exp Ophthalmol 2005; June 28: 1–4

 15. Baeyens V, Baudouin C. Efficacy and safety of VISMED® in patients with bilateral moderate dry-eye syndrome: A double-blind, randomised, saline-controlled, multicentre parallel-group, phase III study. 2005; Hôpital Ambroise-Paré, Boulogne/France - TRB Chemedica Int./Geneva/Switzerland - presented at the ARVO, Fort Lauderdale, FL, USA, 25–29/04/04.

 16. Brignole F, Pisella PJ, Dupas B, Baeyens V, Baudouin C. Efficacy and safety of 0.18% sodium hyaluronate in patients with moderate dry eye syndrome and superficial keratitis. Graefe’s Arch Clin Exp Ophthalmol 2005; 243:531-8

 17. Prabhasawat P. et al. Performance profile of sodium hyaluronate in patients with lipid tear deficiency. Br. J. Ophthalmol. published online 14 Sep 2006

 18. Study N°SVS20M-DEU-06-01, Dr. Petra Dobner, TRB CHEMEDICA AG, final clinical report dated 27 November 2006

 19. Aragona P, Papa V, Micali A, Santocono M, Milazzo G. Long term treatment with sodium hyaluronate-containing artificial tears reduces ocular surface damage in patients with dry eye. Br J Ophthalmol 2002; 86(2):181-4

 20. McDonald CC, Kaye SB, Figueiredo FC, Macintosh G, Lockett C. A randomised, crossover, multicentre study to compare the performance of 0.1% (w/v) sodium hyaluronate with 1.4% (w/v) polyvinyl alcohol in the alleviation of symptoms associated with dry eye syndrome. Eye 2002; 16: 601–607

 21. Condon PI, McEwen CG, Wright M, Mackintosh G, Prescott RJ, McDonald C. Double-blind, randomised, placebo-controlled, crossover, multicentre study to determine the efficacy of a 0.1% (w/v) sodium hyaluronate solution (Fermavisc®) in the treatment of dry eye syndrome. Br J Ophthalmol 1999; 83:1121-4