Dr_Stefanov2.png

Д-р Стефанов, предният път говорихме с Вас за остеоартрозата, нейното диагностициране и лечение. Стигнахме да глюкозамин и хондроитин сулфат, като средство на избор при пероралната терапия. Напоследък обаче много се говори за хиалуронова киселина и остеоартроза. Какво бихте ни казали по този въпрос?

Нека започна с малко история за това какво е хиалуронова киселина и каква е нейната роля. Хиалуронан представлява линеен полизахарид съставен от повтарящи се дизахаридни еденици (бета – D- глюкоронил-D-N-ацетил-глюкозамин) с високо молекулно тегло. Терминът хиалуронова киселина е въведен през 1934, когато биополимерът е изолиран от стъкловидното тяло на говеждо око. Тъй като при физиологични условия в тъканите той не е под формата на киселина, терминът хиалуронова киселина(ХК) е заменен с натриев хиалуронат, което наименование е по-близо до химичната структура на бимолимера, присъстващ в съединителната тъкан на цялото тяло.

Каква е неговата роля в съединителната тъкан?

Неговата роля в съединителната тъкан е на основен структурен елемент. Освен това в зависимост от това, къде се намира той има много допълнителни функции като:

- тъканната регенерация, тъй като стимулира клетъчната адхезия и диференцияция;

 - стимулира растежа  на нови съдове;

-  свързва се с голямо количество вода и осигурява хидратация на тъканите;

- протектира тъканите при удар, благодарение на вискоеластичните си свойства.

Как се добива хиалуронова киселина?

Първата ХК е добита от гребени на петли, което изправя изследователите пред основното прадизвикателство как да получат чисти молекули без други химични съединения и протеини, тъй като при пречистването се унищожава полемерната структура на хиалуроновата киселина. 

През 1955 г. се разработва метод за биосинтеза на хиалуронова киселина и то в достатъчни количества чрез освобождаване на хиалуронан от Streptococcus. Благодарение на това откритие е разработен метод за ферментативен биосинтез на хиалуронова киселина.

Промишленото производство на ХК й дава възможност да се използва широко в медицината като успоредно с това се провеждат множескво допълнителни изследвания относно използването й за лечение на много заболявания.

През 1970 г. след прилагане на хиалуронова киселина при животни е доказан и терапевтичен ефект при възпалителни и дегенеративни ставни заболявания. През същия период ХК започва да се използва и в очната хирургия.

Последва приложение на хиалуронова киселина и в други области на медицината. Тя се използва широко в пластичната хирургия, козметологията и естетичната медицина, стоматологията. Наскоро, благодарение на уникалните свойства на хиалуронова киселина, тя започва да се използва в ортопедията за лечение на дегенеративни ставни заболявания. Чрез нея се провежда така наречената вискосуплементация на ставата.

Вискоеластичните свойства на вътреставната течност се дължат на съдържащата се в нея хиалуронова киселина. При патологични състояния в ставата концентрацията и молекулната маса на хиалуроновата киселина намаляват, а заедно с тях – вискозитетът и еластичността на вътреставната течност.

Как се прилага хиалуроновата киселина?

            Уникалната вискоеластична природа на ХК, заедно с нейната биосъвместимост и неимуногенност са довели до клиничното й приложение под формата на вътреставни инжекции.

            Повече от двадесет години са изминали от първоначалното схващане на Балаз и Денглингър, които изтъкват подобряването на реологичните свойства на вътреставната течност като единствена причина за ползотворните ефекти на ХК. Днес е известно, че когато влиза в състава  на синовиалната течност и междуклетъчния матрикс, ХК осигурява предпазен слой на повърхността на ставния хрущял и блокира загубата на протеогликани от междуклетъчното вещество, запазвайки нормалната му структура. По подобен механизъм ХК може да възпрепятства инвазията на възпалителни клетки в ставното пространство. В синовиална течност от коленни стави на пациенти с остеоартроза концентрацията на ХК, глюкозаминогликани и кератан сулфат е по-ниска от тази при здрави индивиди. Вътреставното инжектиране на хиалуронова киселина може да стимулира продукцията на ендогенна ХК – свойство известно като вискоиндукция.

Облекчението на болката след прилагане на хиалуронова киселина в клиничната практика се дължи на ефектите на ХК върху нервните импулси. Възпалението на ставата повлиява чувствителността на ноцирецепторите в ставната капсула и понижава болковия праг. В условия на ставно възпаление рецепторите за болка се деполимеризират спонтанно и повишават своята чувствителност към нетравматични ставни движения. Инжектирането в ставата на ХК води до „блокиране“ на рецепторите за болка.

Проучванията показват, че ХК стимулира простагландиновия и хондроитиновия синтез и запазва тяхната концентрация в екстрацелуларния матрикс. По отношение на възпалението ХК потиска продукцията и действието на молекули на възпалението, но и променя функцията на определени клетки на имунната система, инхибирайки лимфоцитната пролиферация и миграция.

Разнообразните функции на хиалуроновата киселина показват сложните и многофакторни механизми, по които инжектирането й в ставата повлияват болката и подобряват ставната функция.

На пазара има голямо разнообразие от инжекции, базирани на основата на ХК. Ефективността на терапията зависи от стадия на заболяването, възрастта на пациента, телесната маса и начина на живот. Вземайки предвид горепосочените обстоятелства, лекарят преценява с кой от наличните препарати ще се проведе лечението. Добре е да се има предвид и фирмата производител, защото това е един вид  гаранция за качеството на препарата. Всеизвестно е, че някои държави, например Швейцария, имат традиции в областта на фармацевтичната индустрия и поддържат високи стандарти по отношение на качеството. 

 

Д-р Стефан Стефанов

Ортопед, МЦ „Ортомед“

Телефон за контакт: 0888521070