СОЕВИТЕ ИЗОФЛАВОНИ ЦЕННА ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА В ЗДРАВНАТА ПРОФИЛАКТИКА

showcase-3_0.jpg

Соята отдавна е призната като хранителен продукт, който се явява съвършен източник на белтъци. Соевите храни съдържат всички най-важни аминокиселини, необходими за изграждането и поддържането на тъканите в човешкия организъм.

ПОВЛИЯВАНЕ НА КЛИМАКТЕРИЧНАТА СИМПТОМАТИКА ЧРЕЗ ФИТОЕСТРОГЕНЕН ПРЕПАРАТ - SOYAVITAL

showcase-4.jpg

През последните години е налице изключителен интерес към соята и нейните деривати, както в научно-изследователски аспект, така и от гледна точка за практическото Ј приложение в храненето. Епидемиологичните данни показват, че хората от азиатските култури са с по-малък риск от някои видове карцином (рак на гърдата, на простатата, на дебелото черво), от сърдечно-съдови заболявания, остеопороза, както и от симптомите на естрогенния дефицит през климактериума и особено в постменопаузалната му фаза.