Лечение на хронични тендинопатии с хиалуронови инжекции в перитендинеума под сонографски контрол

cover_ostenil_tendon.jpg

Лечение на хронични тендинопатии с хиалуронови инжекции в перитендинеума под сонографски контрол - Интервенционно проспективно мнултицентрово изследване без контролна група

Управление на тенис лакът с периставни инжекции натриев хиалуронат

DSC_0088.JPG

Цели: Да се определи ефикасността и безопасността на периставно инжектиране на хиалуронова киселина при хронична латерална епикондилоза (тенис лакът).

Структура: рандомизирано проспективно клинично иззследване при първична медицинска помощ в областта на спортната медицина.

Ефикасност и безопасност на еднократна вътреставна инжекция с 2% хиалуронова киселина и манитол в колянна става

DSC_0069_1.JPG

Ефикасност и безопасност на еднократна вътреставна инжекция с 2% хиалуронова киселина и манитол в колянна става при остеоартроза  за 6-месечен период

Цел: Да се направи оценка на безопасността и ефикасността на еднократна вътреставна инжекция с 2% хиалуронова киселина (ХК) + манитол при остеоартроза на коляно (КОА).