DSC_0069_1.JPG

Ефикасност и безопасност на еднократна вътреставна инжекция с 2% хиалуронова киселина и манитол в колянна става

Ефикасност и безопасност на еднократна вътреставна инжекция с 2% хиалуронова киселина и манитол в колянна става при остеоартроза  за 6-месечен период

Цел: Да се направи оценка на безопасността и ефикасността на еднократна вътреставна инжекция с 2% хиалуронова киселина (ХК) + манитол при остеоартроза на коляно (КОА).

Материал и методи: Пилотно, многоцентрово, отворено, неконтролирано изследване, проведено върху осемдесет пациенти с болезнен КОА, от които 79 завършват проучването. Поставена им е еднократна 2 ml инжекция с 2% HA + 0.5% манитол (ден 0) и са проследявани в продължение на 6 месеца. Болката и ставната функция се оценяват на Ден 0, 15, 30, 60, 90, 120, 150 и 180 с помощта на визуална аналогова скала (VAS) и индекса WOMAC. Записани са също така и оценки на ефикасността и безопасността от изследовател и пациенти, както и приемът на разрешено лекарство като индиректно измерване на болката.

Резултати: При всяко посещение за проследяване се наблюдава значително намаляване на болките в ставите, на сковаността и функционалното увреждане в сравнение с изходното ниво (р <0.001). Ставната функция се  подобрява с 38,7% на Ден 30 и достига 47,5% на Ден 180. Приемът на разрешено лекарство намалява от 58.2% при изходното ниво до 2,5% на Ден 90, като при последните посещения се увеличава. Ефикасността и безопасността се оценяват положително от изследователите и пациентите. Не се наблюдават сериозни нежелани реакции. При 4 пациенти са докладвани леки странични ефекти (локална болка и подуване на мястото на инжектиране). 

Дискусия: Налице са доказателства, че неколкократни вътреставни инжекции на ХК подобряват симптомите при КОА. Изследванията с еднократна инжекция на ХК, обаче, показват смесени резултати. Това изследване показва, че еднократна вътреставна инжекция на неомрежена ХК намалява болките в ставите и увеличава функционирането им при пациенти с КОА за период от най-малко 6 месеца